fbpx
Menu
Wydarzenia

KONKURS – Twoje zdjęcie w Ambasadzie – wyślij zdjęcie z wakacji w Chorwacji i wygraj nagrody

LOGO_STRONA

Cromania.pl przy wsparciu Ambasady Republiki Chorwacji w Polsce

ogłasza konkurs na najładniejsze zdjęcie z wakacji w Chorwacji!

Główna Nagroda

Zwycięskie zdjęcie zostanie zaprezentowane w Ambasadzie Republiki Chorwacji, a jej autor zostanie zaproszony do Ambasady.

Wygrane zdjęcie zostanie oprawione w ramę i będzie upiększało wnętrza Ambasady.

Dla autorów 5 pozostałych najlepszych zdjęć, które zostaną wybrane przez komisję,  przewidujemy nagrody ufundowane przez sponsorów.

Co należy zrobić:

Aby wziąć udział w konkursie należy udostępnić ten post na swoim profilu na Facebook oraz wysłać nam zdjęcie z wakacji w Chorwacji na adres: cromania@tlen.pl

Czas trwania konkursu

22 lipca 2015 – 22 września 2015

Wyniki ogłosimy po 15 listopada br.

Regulamin konkursu “Konkurs – Twoje zdjęcie w Ambasadzie Republiki Chorwacji w Polsce”

§1. ORGANIZATOR KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu jest blog Cromania.pl.

2. Konkurs jest wspierany przez Ambasadę Republiki Chorwacji w Polsce.

§2. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

Konkurs na najlepsze zdjęcie krajobrazowe wykonane w Chorwacji.

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§4. ZASADY KONKURSU

1) Każdy uczestnik konkursu musi polubić profil na Facebook – Chorwacja moje podróże KLIKNIJ

2) Każdy uczestnik musi udostępnić na swojej osi czasu post z informacją o konkursie zamieszczony na stronie FB – KLIKNIJ

3) Użytkownik przesyła jedno zdjęcie o tematyce określonej w §2.

§5. PRZEPISY DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW, ZDJĘĆ I PRZEBIEGU KONKURSU

 • 1) Każdy uczestnik konkursu może przesłać jedno zdjęcie konkursowe. W przypadku przesłania wielu zdjęcie w konkursie bierze udział zdjęcie przesłane jako pierwsze.

 • 2) Plik ze zdjęciem nie może mieć rozmiaru większego niż 800×600 pixeli. W przypadku wygrania konkursu lub otrzymania wyróżnienia, autor zobowiązuje się do przesłania zdjęcia w rozmiarze, który umożliwia wydruk zdjęcia w formacie A2 lub A3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac o niskiej jakości technicznej.

 • 3) Fotografie należy przesyłać na adres e-maila: cromania@tlen.pl z tytułem ‘cromania.pl – konkurs – nazwa zdjęcia – imię, miasto’.

 • c) Każdy plik z fotografią powinien zawierać w nazwie – nazwę miejsca wykonania , adres email autora (lub imię i inicjały nazwiska autora), np. „Makarska_kasia@wp.pl.jpg”.

 • d) W wiadomości e-mail uczestnik konkursu może podać pozostałe szczegóły zdjęcia i autora.

 • e) Zgłoszenia/zdjęcia konkursowe należy wysłać do dnia 22 września 2015 r. do godz. 23.59 (decydujący będzie znacznik czasu serwera organizatora konkursu). Prace nadesłane po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

§5. OŚWIADCZENIA

 1. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada prawa autorskie (w tym majątkowe) odnośnie przesłanego zdjęcia oraz zezwala organizatorowi na publiczną prezentację zdjęcia w postaci publikacji internetowej, druku oraz ekspozycji zewnętrznej i innych wymaganych do realizacji konkursu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Republiki Chorwacji.

 2. Uczestnik oświadcza, że nazwa dane przekazane zgodnie z wytycznymi §4 nie są danymi osobowymi i nie naruszają praw osób trzecich, a jeżeli zdjęcie prezentuje wizerunek osób trzecich uczestnik posiada wszelkie niezbędne pełnomocnictwa umożliwiające na publiczną prezentację wizerunku tych osób.

§6. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu dokona wstępnej selekcji zdjęć nadesłanych na konkurs i wyłoni 5 najlepszych zdjęć spełniających warunki konkursu, które zostaną zakwalifikowane do rundy finałowej.

 2. Finałowa komisja konkursowa składająca się m. in. z pracowników Ambasady Republiki Chorwacji, blogu Cromania.pl oraz sympatyków Chorwacji, dokona wyboru zdobywcy 1 miejsca oraz prac wyróżnionych. Przy czym komisja zastrzega sonie prawo do ustalenia ilości prac wyróżnionych.

 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.

 4. Autor zdjęcia, które otrzyma 1 miejsce, zostanie zaproszony do Ambasady Republiki Chorwacji w Warszawie i weźmie udział w oficjalnej prezentacji zwycięskiego zdjęcia.

 5. Autorzy wyróżnionych zdjęć otrzymają nagrody upominki, ufundowane przez sponsorów konkursu.

 6. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na blogu Cromania.pl nie wcześniej niż 15 listopada 2015 r.

VII. PRZEPISY KOŃCOWE

1) Regulamin konkursu zostanie opublikowany na blogu Cromania.pl.

2) Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian zapisów niniejszego regulaminu, a uczestnik konkursu zobowiązuje się śledzić zmiany regulaminu. W przypadku, gdy zmiany regulaminu nie będą akceptowalne przez uczestnika konkursu, uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgłoszenia.

f2

O autorze

Agnieszka - autorka najpopularniejszego polskiego bloga o Chorwacji – Cromania.pl. Od pięciu lat inspiruję Polaków do odwiedzania tego kraju. Pokazuję, że Chorwacja to nie tylko takie znane miasta jak Dubrownik czy Zadar, że warto zboczyć z popularnych szlaków i udać się w mniej znane miejsca, jeszcze nie odkryte przez masową turystykę! Jestem również pomysłodawczynią największego konkursu fotograficznego w Polsce dla miłośników Chorwacji ” Twoje zdjęcie w Ambasadzie”, który od 3 lat organizuje przy wsparciu Ambasady Republiki Chorwacji w Warszawie.

Brak komentarzy

  Napisz odpowiedź