KONKURS ” Twoje zdjęcie w Ambasadzie Chorwacji ” edycja III

 

Cromania.pl przy wsparciu Ambasady Republiki Chorwacji w Polsce ogłasza konkurs na najładniejsze zdjęcie z wakacji w Chorwacji!

I miejsce

Voucher na pobyt w obiekcie wakacyjnym w Chorwacji od firmy Novasol.

5 najlepszych fotografii

Ich autorzy otrzymają nagrody od sponsorów:  Podravka, Chorwacka Wspólnota Turystyczna, Express Map, ArtMus – IK Izabela Kopeć.

Trzy najlepsze fotografie zostaną wyeksponowane w siedzibie Ambasady Republiki Chorwacji w Warszawie. 

Co należy zrobić:

Aby wziąć udział w konkursie należy udostępnić ten post na swoim profilu na Facebook oraz wysłać nam zdjęcie z wakacji w Chorwacji na adres: cromania@tlen.pl

Czas trwania konkursu

14 lutego 2018 r. – 30 kwietnia 2018 r.

 

Nagrody sponsorują

Novasol

NOVASOL to firma pośrednicząca w wynajmie domów i apartamentów wakacyjnych w Europie już od prawie 50 lat. Głównym założeniem jest oferować naszym klientom domy letniskowe i apartamenty wakacyjne najwyższej jakości. Nasze portfolio w Chorwacji to prawie 9000 różnorodnych obiektów, począwszy od funkcjonalnych apartamentów nad samym morzem, a kończąc na luksusowych willach z basenami, sauną, kortami i boiskami sportowymi. Domy i apartamenty NOVASOL dedykujemy szczególnie tym osobom, które marzą o indywidualnych, nieskrępowanych wakacjach.

Podravka

Podravka to chorwacka firma z prawie 80-letnią tradycją, będąca jednym z największych producentów wyrobów spożywczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Najbardziej znanym produktem chorwackiego koncernu jest wprowadzona w 1959 roku marka Vegeta. Obecnie w ofercie Podravki znajduje się szeroka gama produktów spożywczych.

Express Map

ExpressMap jest jednym z większych wydawców kartografii i przewodników turystycznych w Polsce. Od kilkunastu lat podstawę oferty, a zarazem najlepszą wizytówkę firmy stanowią mapy laminowane – unikatowe produkty chronione przez Urząd Patentowy RP.

Oprócz wygodnych w użytkowaniu, imponująco trwałych, a dzięki dwustronnej laminacji również wodoodpornych map i miniprzewodników w katalogu wydawnictwa znajduje się m.in. kilka serii przewodników turystycznych, atlasy samochodowe Polski i Europy, składane mapy i plany miast, mapy ścienne, a także publikacje o charakterze albumowym.

ArtMus – IK Izabela Kopeć

Śpiewaczka mezzosopranistka i producentka muzyczna. Prowadzi własną firmę ARTMUS-IK Izabela Kopeć. Specjalizuje się w produkcji muzycznej i organizacji polskich i zagranicznych koncertów z muzyką kameralną, oratoryjną oraz classical-crossover. Jest członkiem Związku Artystów Wykonawców, Stowarzyszenia Autorów ZAIKS oraz Związku Producentów Audio-Video ZPAV. W 2013 r. była stypendystką Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawa.

15 września 2017 ukazała się najnowsza płyta „Songs & Fantasmagories” mezzosopranistki Izabeli Kopeć, nagrana z towarzyszeniem Orkiestry Teatru Wielkiego Opery Narodowej pod batutą Łukasza Borowicza i Ewy Pelweckiej (fortepian).

Materiał na płycie jest efektem czteroletnich poszukiwań i pracy artystycznej polskiej mezzosopranistki nad dorobkiem mało znanego, intrygującego kompozytora polskiego tworzącego w pierwszej połowie XX wieku, Ludomira Michała Rogowskiego, który tworzył i mieszkał w Dubrowniku w Chorwacji.

Chorwacka Wspólnota Turystyczna

Chorwacja to europejski róg obfitości atrakcji turystycznych.

Malownicze plaże, jedno z najczystszych mórz na świecie, wysokie góry oraz  ogromne bogactwo dóbr kultury stanowi o niezwykłym magnetyzmie Chorwacji. Jeśli do tego dodamy fantastyczną gastronomię oraz cenione w świecie wina będzie to dodatkowy atut dla wszystkich, którzy odwiedzają ten kraj.

Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji jest przedstawicielstwem Chorwackiej Wspólnoty Turystycznej w Polsce, organizacji państwowej, której główne zadanie polega na podejmowaniu działań marketingowych i PR w celu promocji walorów turystycznych Republiki Chorwacji.

Patronami medialnymi wydarzenia są:

Polskie Radio Program Czwarty

  

Lente Magazyn Śródziemnomorski Julii Wollner

World Travel Show

Magazyn Kontynenty

Waw4Free

Ptak Warsaw Expo.


REGULAMIN

§1. ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem Konkursu jest blog Cromania.pl.

 2. Konkurs jest wspierany przez Ambasadę Republiki Chorwacji w Polsce.

 3. Sponsorami (fundatorami) nagród w konkursie są: Novasol Polska Sp. z o.o, Podravka Polska Sp. z o.o., Express Map, ArtMus – IK Izabela Kopeć.

 4. Patronami medialnymi wydarzenia są: Polskie Radio Program Czwarty, Lente Magazyn Śródziemnomorski Julii Wollner, World Travel Show, Magazyn Kontynenty, Waw4Free, Ptak Warsaw Expo.

§2. KATEGORIA TEMATYCZNA KONKURSU

 1. Konkurs fotograficzny na najlepsze zdjęcie krajobrazowe wykonane w Chorwacji.

§3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§4. ZASADY KONKURSU

 1. Każdy uczestnik konkursu musi polubić profil na Facebook – Chorwacja – Cromania.pl – KLIKNIJ

 2. Każdy uczestnik musi udostępnić na swojej osi czasu post z informacją o konkursie zamieszczony na stronie FB – KLIKNIJ

 3. Użytkownik może przesłać maksymalnie dwa zdjęcie o tematyce określonej w §2.

§5. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Każdy uczestnik konkursu może przesłać maksymalnie 2 zdjęcia konkursowe.

 2. Plik ze zdjęciem musi być czytelny i dobrej jakości. W przypadku wygrania konkursu lub otrzymania wyróżnienia, autor zobowiązuje się do przesłania zdjęcia w rozmiarze, który umożliwia wydruk zdjęcia w formacie A2 lub A3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z konkursu prac o niskiej jakości technicznej.

 3. Fotografie należy przesyłać na adres e-maila: cromania@tlen.pl z tytułem ‘cromania.pl – konkurs – nazwa zdjęcia – imię, miasto’.

 4. Każdy plik z fotografią powinien zawierać w nazwie – nazwę miejsca wykonania zdjęcia, adres email autora (lub imię i inicjały nazwiska autora), np. „Makarska_kasia@wp.pl.jpg”.

 5. W wiadomości e-mail uczestnik konkursu może podać pozostałe szczegóły zdjęcia i autora.

 6. Zgłoszenia/zdjęcia konkursowe należy wysłać do dnia 30 kwietnia 2018 r. do godz. 23.59 (decydujący będzie znacznik czasu serwera organizatora konkursu). Prace nadesłane po tym terminie, nie będą rozpatrywane.

§5. OŚWIADCZENIA

 1. Uczestnik konkursu oświadcza, że posiada prawa autorskie (w tym majątkowe) odnośnie przesłanego zdjęcia oraz udziela bezpłatnej bezterminowej nieograniczonej terytorialnie wyłącznej licencji organizatorowi konkursu na publiczną prezentację zdjęcia w postaci publikacji internetowej, druku oraz ekspozycji zewnętrznej i innych wymaganych do realizacji konkursu i ogłoszenia wyników polach eksploatacji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz Republiki Chorwacji.

 2. Uczestnik oświadcza, że dane przekazane zgodnie z wytycznymi §4 nie są danymi osobowymi i nie naruszają praw osób trzecich, a jeżeli zdjęcie prezentuje wizerunek osób trzecich uczestnik posiada wszelkie niezbędne zgody lub pełnomocnictwa umożliwiające na publiczną prezentację wizerunku tych osób.

 3. W przypadku nieprawdziwości oświadczeń pkt 1 oraz 2 niniejszego paragrafu Uczestnik zobowiązuje się naprawić szkodę osobie trzeciej, której naruszenie dotyczy oraz pokryć wszelkie związane w tym koszty.

§6. OCENA PRAC I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Komisja konkursowa powołana przez Organizatora konkursu dokona wstępnej selekcji zdjęć nadesłanych na konkurs i wyłoni maksymalnie 200 najlepszych zdjęć spełniających warunki konkursu, które zostaną zakwalifikowane do rundy finałowej.

 2. Finałowa komisja konkursowa składająca się m. in. z reprezentantów Ambasady Republiki Chorwacji, redaktorów bloga Cromania.pl, przedstawicieli sponsorów oraz sympatyków Chorwacji, dokona wyboru zdobywcy 1 miejsca oraz prac wyróżnionych. Przy czym komisja zastrzega sobie prawo do ustalenia ilości prac wyróżnionych.

 3. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo nie wyłaniania zwycięzców, jak i przyznawania miejsc ex aequo.

 4. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się w Ambasadzie Republiki Chorwacji w Warszawie. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność podczas jej wręczenia. Dokładny termin i miejsce ogłoszenia wyników zostanie podane do wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.

 5. Wśród uczestników konkursu zostaną przydzielone następujące nagrody:

  1. miejsce pierwsze – voucher na pobyt w obiekcie wakacyjnym w Chorwacji ufundowany przez firmę Novasol,

  2. wyróżnienia – upominki ufundowane przez Podravka Polska Sp. z o.o., Chorwacka Wspólnota Turystyczna, Express Map, ArtMus – IK Izabela Kopeć.

  3. Szczegółowych informacji o nagrodach udzielają sponsorzy.

 6. Nagrody zostaną wydane przez sponsorów podczas ogłoszenia wyników konkursu, które odbędzie się w siedzibie Ambasady Republiki Chorwacji w Warszawie.

 7. W przypadku wycofania się sponsora organizator konkursu nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności oraz zamieści stosowną informację w materiałach informacyjnych dotyczących konkursu.

 8. Sponsor, jako podmiot wydający nagrody w konkursie, jest płatnikiem zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od nagród wygranych w konkursie przez uczestników i odprowadzi należny podatek od nagród.

 9. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na blogu Cromania.pl nie wcześniej niż 20 maja 2018 r.

 10. Zwycięzca konkursu jest zobligowany do przygotowania pełnej relacji ( opis oraz zdjęcia) z wyjazdu do Chorwacji, która zostanie umieszczona na blogu Cromania.pl do końca września 2018 roku. Organizatorzy konkursu mogą wykorzystywać zdjęcia, które zostaną wykonane przez zwycięzców konkursu w czasie wycieczki do Chorwacji.

§7. NAGRODA GŁÓWNA

 1. Nagrodę główną stanowić będzie voucher rabatowy o wartości 1000 PLN ufundowany przez firmę NOVASOL Polska sp. z o.o.. Voucher rabatowy może zostać wykorzystany w ramach jednej rezerwacji obiektu wakacyjnego w Chorwacji dostępnego na stronie internetowej fundatora. Kwota rabatu może być wykorzystana jedynie w celu obniżenia ceny najmu. Obniżeniu nie podlegają ewentualne koszty dodatkowe obowiązujące w wybranym przez Nagrodzonego obiekcie wakacyjnym. Nagroda nie obejmuje także wyżywienie, ubezpieczenie, dojazdu czy świadczeń innych niż najem obiektu wakacyjnego. Nagroda nie może być przekazana osobie trzeciej, a skorzystać z niej może jedynie Nagrodzony. Nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny. W przypadku wybrania przez Nagrodzonego obiektu wakacyjnego, którego cena najmu będzie niższa niż wartość nagrody, rabat obejmie całą cenę najmu, natomiast pozostała kwota nie będzie mogła zostać wykorzystana. W przypadku, gdy cena najmu wybranego przez Nagrodzonego obiektu wakacyjnego będzie wyższa niż wartość nagrody, Nagrodzony zobowiązuje się dopłacić pozostałą należność zgodnie z zasadami określonymi przez NOVASOL. Zarówno zasady dotyczące płatności, jak i pozostałe zasady, na których mocy dochodzi do zawarcia umowy najmu obiektu wakacyjnego, opisane są w Ogólnych Warunkach Najmu, które dostępne są na stronie internetowej fundatora.

§8. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Regulamin konkursu zostanie opublikowany na blogu Cromania.pl.

 2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian zapisów niniejszego regulaminu, a uczestnik konkursu zobowiązuje się śledzić zmiany regulaminu. W przypadku, gdy zmiany regulaminu nie będą akceptowalne przez uczestnika konkursu, uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania zgłoszenia konkursowego.


Jeśli podobał Ci się ten artykuł, oceń go:
12345 (średnia ocena: 5,00)
Loading...

Podobne posty...

komentarzy 13

 1. A napisał(a):

  Kiedy te wyniki ?

 2. Jozef napisał(a):

  Wspanialy przezywa wTrogir w Chorwacji było super

 3. Alicja napisał(a):

  Dlaczego moj poprzedni komentarz nie zostal opublikowany? Chce sie dowiedziec, czy wzorem lat poprzednich pierwsze miejsce zarezerwowane jest po raz kolejny dla tej samej pani czy moze dla odmiany zamierzacie nagrodzic kogos innego?

  • agnieszka napisał(a):

   Szanowna Pani, zdjęcia wybiera jury, które składa się z kilkunastu osób
   Jest tez spacjalna aplikacja, która pozwala nam oceniać zdjęcia bez widoczności imion i nazwisk uczestników. Także to, że wygrała dwa konursy pod rząd ta sama Pani to tylko dlatego, że miała najwięcej punktów. W tej edycji, ze względu na poprzednie lata nie będzie brała udziału.

   Pozdrawiam

 4. M napisał(a):

  czy na zdj ma byc krajobraz, cos co nas urzekło czy rodzina? lub my sami ??

 5. Halina Łęgocka napisał(a):

  Cudnie spędzone dni w pięknym ,cichym Razanac,,,,Chorwacja mnie zachwyciła to był pierwszy mój pobyt w tym przepięknym kraju i zapewne nie ostatni

 6. M. napisał(a):

  „Każdy uczestnik musi udostępnić na swojej osi czasu post z informacją o konkursie zamieszczony na stronie FB” – któryś konkretny post z Waszego fan page’a np. pierwszy ogłaszający konkurs czy po prostu liczy się udostępnienie informacji? 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Polub nas na Facebooku