fbpx
Menu
Dojazd / Informacje praktyczne / Jedziemy samochodem

Chorwacja – Podstawowe Informacje dla kierowców

Chorwacja – Informacje dla kierowców

Chorwacja uznaje polskie prawo jazdy. Poza prawem jazdy, kierowca powinien obowiązkowo posiadać przy sobie:

 • dowód rejestracyjny pojazdu z ważnymi badaniami technicznymi;
 • ważne ubezpieczenie OC;
 • kamizelki odblaskowe dla kierowcy i pasażerów;
 • trójkąt ostrzegawczy i apteczkę.

Osobom planującym podróż drogą lądową do Dubrownika (dwukrotnie przekracza się granicę z Bośnią i Hercegowiną, gdzie tzw. „zielona karta” jest wymagana) zaleca się wykupienie zielonej karty – Więcej – KLIKNIJ

Kary dla kierowców

W chorwackim kodeksie drogowym przewidziane są wysokie kary finansowe dla kierowców nieprzestrzegających przepisów ruchu drogowego. Wysokimi karami pieniężnymi, odebraniem prawa jazdy oraz pozbawieniem wolności sankcjonowane są wykroczenia popełnione pod wpływem alkoholu. Kary pieniężne egzekwowane są na miejscu popełnienia wykroczenia lub poprzez dokonanie wpłaty na najbliższej poczcie. W przypadku niemożności uiszczenia kary funkcjonariusz policji może zatrzymać paszport i dokumenty pojazdu do czasu uregulowania należności. Kierowcę uczestniczącego w kolizji drogowej policja może skierować do sądu ds. wykroczeń (rozprawa ma najczęściej miejsce tego samego dnia lub w dniu następnym po zdarzeniu). W przypadku wątpliwości, co do rzetelnego rozpoznania sprawy przez policję, poddanie się postępowaniu sądowemu (sąd ds. wykroczeń – prekršajni sud) pozostaje skuteczną drogą przedstawienia argumentów i dowodów na swoją korzyść. Zaleca się dołożenie starań w celu zapewnienia obecności świadków wydarzenia na rozprawie sądowej. Nie należy poddawać się sugestiom dot. zrzeczenia się prawa do przyznania obrońcy z urzędu lub prawa do zażalenia na wyrok.

Kodeks drogowy zawiera wiele ściśle egzekwowanych przepisów, m.in.:

 • zakaz prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu (dla kierowców w wieku 16-24 lata oraz kierowców zawodowych, wykonujących pracę – 0,0 promila, dla pozostałych – 0,5 promile). Nieprzestrzeganie powyższego przepisu grozi karą pieniężną (od 700 do 2100,- Euro), odebraniem prawa jazdy na rok lub dwa, ew. karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy,
 • zakaz korzystania podczas jazdy z telefonu komórkowego, z wyjątkiem systemu hands-free,
 • obowiązek posiadania kasku przez uczestników ruchu drogowego korzystających z pojazdów jednośladowych,
 • surowe kary w stosunku do kierowców parkujących w niedozwolonych miejscach (ten przepis jest rygorystycznie przestrzegany przez chorwacką policję drogową; pojazdy parkujące w niedozwolonych miejscach najczęściej w krótkim czasie są odholowywane na parkingi policyjne, a kierowcy obłożeni wysokimi karami pieniężnymi).
 • obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa na wszystkich siedzeniach zajętych przez kierowcę i podróżnych

Winiety

Dopuszczalne prędkości na drogach publicznych:

– na autostradach do 130 km/godz.

– na drogach szybkiego ruchu do 110 km/godz.

– na pozostałych drogach do 90 km/godz.

– w miejscach zabudowanych do 50 km/godz.

– dla pojazdów holujących drugi pojazd do 40 km/godz.

Począwszy od 1 stycznia 2013 r. brawurową jazdę (jazdę pod wpływem większej ilości alkoholu we krwi (od 1,50g/kg), środków odurzających lub substancji psychotropowych, jazdę w niedozwolonym kierunku, wyprzedzanie kolumny samochodów w warunkach ograniczonej widoczności, jazdę z prędkością większą od dozwolonej o 50km/h lub więcej w obszarze zabudowanym lub obszarze objętym ograniczeniem prędkości) stanowiącą zagrożenie życia lub zdrowia traktuje się jako przestępstwo i sankcjonuje karą pozbawienia wolności do 3 lat. Za przestępstwo uznaje się także wywołanie wypadku drogowego z poważnymi konsekwencjami (materialna szkoda znacznej wartości, ciężkie obrażenia ciała) i przewiduje kary pozbawienia wolności w wymiarze od 6 miesięcy do 5 lat (do 12 lat za wywołanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym).

Skutery

Szczególną ostrożność powinny zachować osoby poruszające się po drogach w Chorwacji wypożyczonymi skuterami i mopedami – przy braku doświadczenia w prowadzeniu takich pojazdów niezwykle łatwo spowodować wypadek.

Jazda z włączonymi światłami

Obowiązek jazdy z włączonymi światłami obowiązuje w okresie zimowym (od 15 listopada do 15 kwietnia), natomiast zaleca się korzystanie ze świateł drogowych przez cały rok. Dodatkowo w okresie zimowym, niezależnie od stanu dróg, obowiązuje zimowe wyposażenie (4 zimowe opony lub 4 letnie opony o minimalnej głębokości bieżnika 4 mm i łańcuchy zimowe w bagażniku samochodu).

Parkowanie

Parkowanie w centrach miast jest odpłatne i niezwykle uciążliwe, szczególnie w przy obiektach zabytkowych. Sugeruje się pozostawianie samochodów na dużych parkingach poza centrami miast.

Autostrady

Zaleca się – jeśli jest to możliwe – korzystanie z autostrad mimo, że są płatne, ale za to dużo bezpieczniejsze. Opłaty przyjmowane są i w kunach, i w euro, przy czym w tym drugim przypadku najczęściej reszta wydawana jest w kunach. Wprawdzie za autostrady się płaci, ale podróżuje się szybko i sprawnie, choć trzeba uważać na utrzymywanie dozwolonej prędkości jazdy. Na autostradach spotyka się dużo nieoznakowanych samochodów policyjnych tzw. „ścigaczy”. Przy czym nie należy sugerować się nagminnym przekraczaniem prędkości przez kierowców chorwackich. Obcokrajowcom jest bardzo trudno „negocjować” z patrolem policji.

Warunki atmosferyczne

W drodze do Dalmacji i na półwysep Istria trzeba zwracać uwagę na silne wiatry, co zdarza się niestety dość często, nie tylko w sezonie jesienno-wiosennym. Zalecamy zwracanie szczególnej uwagi na przejazdy w górach na wiaduktach i mostach (oznakowanie podobne jak na lotniskach). Przy bardzo silnych wiatrach, ze względu na bezpieczeństwo podróżnych często zamykane są wybrane odcinki autostrad lub mosty.

EKUZ i UBEZPIECZENIE

Pakiet assistance

Wybierając się autem za granicę dobrze mieć wykupiony pakiet assistance. Posiadacze pakietów assistance podczas awarii pojazdu za granicą mogą liczyć (w zależności od wykupionego wariantu) na organizację i pokrycie kosztów holowania auta do najbliższego lub wskazanego przez nas warsztatu, ale również na nocleg w hotelu, kontynuowanie podróży samochodem zastępczym, pomoc tłumacza, który przez telefon pomoże porozumieć się ze służbami medycznymi, urzędnikami, policją lub osobami skierowanymi do pomocy. Zaletą takiej polisy jest to, że np. podczas awarii pojazdu w trakcie podróży samochodem, dzwonimy do naszego operatora assistance i on organizuje wszystkie usługi. W zależności od wykupionego wariantu polisa assistance może zadziałać w razie wypadku, awarii, kradzieży i innych zdarzeń losowych.

Informacje o sytuacji na drogach: http://www.hak.hr;

Media

Chorwackie Radio w programie I podaje wiadomości w języku angielskim codziennie w godz. 8:03, 14:03, 20:03 oraz w niedzielę o 9:03; w programie II latem co godzinę podaje wiadomości o sytuacji na drogach w języku angielskim, niemieckim oraz włoskim.

Dojazd do Chorwacji – KLIKNIJ

Telefony

Telefon awaryjny do pomocy drogowej Chorwackiego Automobilklubu (HAK): +385 1987

Przy połączeniach z zagranicy lub z telefonów komórkowych +385 1 1987; +385 1 4640 800; HAK Centrum Informacji: + 385 62 777 777, 0-24

Źródło: polakzagranica.msz.gov.pl

O autorze

Agnieszka - autorka najpopularniejszego polskiego bloga o Chorwacji – Cromania.pl. Od pięciu lat inspiruję Polaków do odwiedzania tego kraju. Pokazuję, że Chorwacja to nie tylko takie znane miasta jak Dubrownik czy Zadar, że warto zboczyć z popularnych szlaków i udać się w mniej znane miejsca, jeszcze nie odkryte przez masową turystykę! Jestem również pomysłodawczynią największego konkursu fotograficznego w Polsce dla miłośników Chorwacji ” Twoje zdjęcie w Ambasadzie”, który od 3 lat organizuje przy wsparciu Ambasady Republiki Chorwacji w Warszawie.

Brak komentarzy

  Napisz odpowiedź